MU Bá Chủ | TEST: 04/07 - OPEN: 06/07

CÁC LOẠI CUNG - BOW TRONG MU ONLINE

Cung - Bow


Cung Nhỏ
Short Bow

Cung
Bow

Cung Hoa
Elven Bow

Cung Chiến
Battle Bow

Cung Hổ
Tiger Bow

Cung Bạc
Silver Bow

Mai Hoa Cung
Chaos Nature Bow

Mỹ Nhân Cung
Viper Bow

Cung Thái Bình
Sylph Wind Bow

Cung Thiên Thần
Albatross Bow

Cung Thiên Vũ
Dark Stinger Bow
 

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 4381] 04-07-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 3945] 04-07-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 5370] 04-07-2018
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 4696] 04-07-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 4678] 04-07-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 5184] 04-07-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2967] 04-07-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 2731] 04-07-2018
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 2978] 04-07-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2990] 04-07-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 2860] 04-07-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 4124] 04-07-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 2864] 04-07-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 12442] 04-07-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 4132] 04-07-2018
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 4092] 04-07-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 8502] 04-07-2018
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 9600] 04-07-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 10577] 04-07-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 9268] 04-07-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 8500] 04-07-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 9774] 04-07-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 9240] 04-07-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 10099] 04-07-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 10144] 04-07-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 8097] 04-07-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 8137] 04-07-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5828] 04-07-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 5501] 04-07-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 5260] 04-07-2018
  Xem tất cả các bản tin