MU Bá Chủ | TEST: 04/07 - OPEN: 06/07

CÁC LOẠI QUYỀN TRƯỢNG - SCEPTER TRONG MU ONLINE

Quyền Trượng - Scepter


Quyền Trượng Chiến
Battle Scepter

Quyền Trượng Thép
Master Scepter

Quyền Trượng Bóng Tối
Great Scepter

Quyền Trượng Kim Cương
Lord Scepter

Quyền Trượng Đại Vương
Great Lord Scepter

Quyền Trượng Thái Dương
Solei Scepter

Quyền Trượng Ánh Sáng
Shining Scepter

Quyền Trượng Đế Vương
Absolute Scepter

Quyền Trượng Thiên Tử
     

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 4381] 04-07-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 3945] 04-07-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 5370] 04-07-2018
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 4696] 04-07-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 4678] 04-07-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 5184] 04-07-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2967] 04-07-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 2730] 04-07-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2990] 04-07-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 2860] 04-07-2018
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 4315] 04-07-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 4124] 04-07-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 2864] 04-07-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 12441] 04-07-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 4132] 04-07-2018
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 4092] 04-07-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 8501] 04-07-2018
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 9600] 04-07-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 10577] 04-07-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 9268] 04-07-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 8500] 04-07-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 9773] 04-07-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 9240] 04-07-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 10099] 04-07-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 10144] 04-07-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 8096] 04-07-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 8136] 04-07-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5828] 04-07-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 5501] 04-07-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 5259] 04-07-2018
  Xem tất cả các bản tin