MU Bá Chủ | TEST: 04/07 - OPEN: 06/07

HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH KHÁC

Ép bình SD

Ép bình SD nhỏ

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Lớn
  • + 100.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 50%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD nhỏ

Ép bình SD vừa

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Tím nhỏ
  • + 500.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD vừa

Ép bình SD lớn

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Tím vừa
  • + 1.000.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD lớn

Ép bình Trái Cây

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • + 3.000.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 100%.

- Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).


Các loại bình Trái Cây


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Bá Chủ - 13h ngày 06/07 [đọc: 2446] 04-07-2018
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 2006] 04-07-2018
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 3054] 04-07-2018
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 1586] 04-07-2018
Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool [đọc: 1848] 04-07-2018
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 8070] 04-07-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 7307] 04-07-2018
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 1728] 04-07-2018
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 1947] 04-07-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 7052] 04-07-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 4647] 04-07-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 5800] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 5398] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 4357] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 5780] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 4849] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 6213] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 7094] 04-07-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 8190] 04-07-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 6378] 04-07-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 7817] 04-07-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 9437] 04-07-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 7283] 04-07-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 6050] 04-07-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 9557] 04-07-2018